ساختمان مهندس صداقتی
 • کارفرما آقای مهندس عسگر صداقتی
 • وضعیت تمام شده
 • محل اجرا اردبیل-شهرک آزادی
 • زمان اجرا تیر 99
 • امکانات هوشمند روشنایی-سرمایش و گرمایش-امنیت-آیفون هوشمند

بررسی اجمالی پروژه

 • این پروژه ی مسکونی ، واقع در شهرک آزادی مجهز به سیستم هوشمند HDL گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، کنترل گرمایش و سرمایش، سیستم امنیتی و دزدگیر، آیفون های هوشمند و قابلیت کنترل از راه دورلحاظ گردیده است.

 

خدمات هوشمند ارائه شده

 • سیستم هوشمند کنترل روشنایی
 • سیستم هوشمند کنترل گرمایش
 • سیستم هوشمند کنترل سرمایش
 • سیستم هوشمند دزدگیر و امنیتی
 • سیستم آیفون های هوشمند
 • سیستم هوشمند کنترل از راه دور