انتخاب ساختمان چالدران دو واقع در شهر توریستی سرعین به عنوان یکی از پروژه های منتخب و فینالیست هوشمند در زمینه ساختمان های هوشمند مسکونی در سال 2018

انتخاب ساختمان چالدران دو واقع در شهر توریستی سرعین به عنوان یکی از پروژه های منتخب و فینالیست هوشمند در زمینه ساختمان های هوشمند مسکونی در سال 2018

  باز هم افتخاری دیگر برای استان اردبیل و شرکت خانه هوشمند آراد انتخاب ساختمان چالدران دو واقع در شهر توریستی سرعین (کارفرما: مهندس بابک موسی زاده) به عنوان یکی
برگزاری سمینار تخصصی هوشمندسازی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

برگزاری سمینار تخصصی هوشمندسازی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سمینار و کارگاه هوشمندسازی با همکاری نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل و شرکت خانه هوشمند آراد دفتر مرکزی HDL در استان اردبیل ذر محل سالن کنفرانس سازمان نظام مهندسی
حضور شرکت خانه هوشمند آراد در سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان اردبیل

حضور شرکت خانه هوشمند آراد در سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان اردبیل

حضور شرکت خانه هوشمند آراد در سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان اردبیل شرکت خانه هوشمند آراد به عنوان اولین شرکت فعال در زمینه هوشمندسازی ساختمان استان اردبیل در سیزدهیمن نمایشگاه