آپارتمان دکتر خدایار
  • کارفرما دکتر خدایار
  • وضعیت در حال اجرا
  • محل اجرا اردبیل-میدان شفا
  • زمان اجرا تیر 99
  • امکانات هوشمند روشنایی-سرمایش و گرمایش-امنیت-سیستم صوتی-آیفون هوشمند-پرده برقی