آژمایشگاه دکتر وهاب زاده
  • کارفرما دکتر وهاب زاده
  • وضعیت در حال اجرا
  • محل اجرا تیر 99
  • زمان اجرا تیر 99
  • امکانات هوشمند روشنایی-سرمایش و گرمایش-زمانبدی