• کارفرما دکتر وهاب زاده
  • وضعیت تمام شده
  • محل اجرا میدان سرچشمه
  • زمان اجرا تیر 99
  • امکانات هوشمند روشنایی ، سرمایش و گرمایش - زمانبدی و اتوماسیون

بررسی اجمالی پروژه

آزمایشگاه دکتر وهاب زاده واقع در کوی طوی به عنوان یکی از به روزترین و پیشرفته ترین آزمایشگاه های استان اردبیل شناخته میشود.این آزمایشگاه توسط خانه هوشمند آراد مجهز به سیستم هوشمند HDL جهت کنترل روشنایی،سرمایش و گرمایش،تهویه و …. گردیده است.نیروهای خدماتی به جای کنترل اتاق به اتاق برای خاموش و روشن کردن چراغ و کولرها می توانند تمامی این موارد را از طریق پنل مرکزی نصب شده در قسمت پذیرش کنترل و مدیریت کنند.سیستم به صورت اتوماتیک در هنگام صبح و قبل از شروع به کار آزمایشگاه چراغ ها و سیستم تهویه را روشن و دما را در مقدار مطلوب تنطیم و در هنگام شب و بعد از اتمام ساعت کاری همه چراغ ها،سیستم های تهویه و و دگیر تجهیزات را خاموش می نماید. این کار باعث افزایش بهره وری و کارایی کارکنان آزمایشگاه و صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد.