• کارفرما آقای حسین قاسمی
  • وضعیت تمام شده
  • محل اجرا اردبیل-شهرک آزادی
  • زمان اجرا تیر 1399 تحویل 1400
  • امکانات هوشمند روشنایی-سرمایش و گرمایش-امنیت-سیستم صوتی-کنترل از زاه دور - دستگیره دیجیتال

بررسی اجمالی پروژه

  • این پروژه ی آپارتمانی، واقع در شهرک آزادی مجهز به سیستم هوشمند HDL گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، گرمایش و قابلیت کنترل از راه دورلحاظ گردیده است.

 

خدمات هوشمند ارائه شده

  • سیستم هوشمند کنترل روشنایی
  • سیستم هوشمند کنترل گرمایش
  • سیستم هوشمند کنترل سرمایش
  • سیستم هوشمند کنترل امنیت و دزد گیر
  • سیستم هوشمند کنترل از راه دور