• کارفرما آقای صفر قاسمی
  • وضعیت اتمام شده
  • محل اجرا اردبیل-ایستگاه سرعین
  • زمان اجرا شهرویر 98
  • امکانات هوشمند روشنایی-سرمایش و گرمایش-امنیت-سیستم صوتی-دستگیره دیجیتال

 

بررسی اجمالی پروژه

پروژه آقای قاسمی واقع در ایستگاه سرعین مجهزه به سیستم هوشمند HDL گردیده است و ساکنین خانه از لذت داشتن یک خانه هوشمند با کیفیت بهره مند گردیده اند.

امکانات هوشمند ارائه شده

  • کنتر روشنایی
  • کنترل سرمایش و گرمایش
  • کنترل امنیت
  • سیستم صوتی
  • دستگیره دیجیتال