• کارفرما آقای محدعلی پورشاهی
  • وضعیت تمام شده
  • محل اجرا اردبیل-چهاراره حسینیه
  • زمان اجرا فروردین 99
  • امکانات هوشمند روشنایی-سرمایش و گرمایش-سیستم صوتی

بررسی اجمالی پروژه

  • پروژه لوکس جناب اقای پورشاهی در قسمت شرق شهر اردبیل و در منطقه چهارراه حسنیه اردبیل واقع شده است. این پروژه لوکس و فول هوشمند شامل کنترل روشنایی، سرمایش، گرمایش، سیستم صوتی می باشد.در این پروژه امکان کنترل موارد فوق از طریق پنل های نصب شده در قسمت های مختلف خانه مقدور می باشد.همچنین امکان کنترل آن از طریق موبایل و از راه دور بر جذابیت این پروژه می افزاید.در این پروژه کاربر می تواند از راه دور بر دمای منزل و مصرف انرژی آن اشرافیت داشته و آن را مدیریت نماید…

 

خدمات هوشمند ارائه شده

  • کنترل روشنایی
  • کنترل سرمایش و گرمایش
  • سیستم صوتی هوشمند