• کارفرما مهندس رضاپور
  • وضعیت اتمام شده
  • محل اجرا خیابان عطایی
  • زمان اجرا شهریور 1400
  • امکانات کنترل ورود و خروج ۲۸ سوییت اقامتی

بررسی اجمالی پروژه

در این پروژه از دستگیره های دیجیتال هتلی برای کنترل ورود و خروج ۲۸ سوییت اقامتی استفاده شده که توسط کارت باز خواهند شد ، همچنین مسئول پذیرش هتل می تواند از طریق نرم افزار هتلی برای هر مهمان مدت زمان اقامت تعریف کند و بدین ترتیب درب اتاق بعد از اتمام زمان اقامت مهمان توسط کارت باز نخواهد شد.