• کارفرما آقای حسن سفارشی
  • وضعیت تمام شده
  • محل اجرا اردبیل-شهرک آزادی
  • زمان اجرا آبان 99
  • امکانات هوشمند روشنایی-سرمایش و گرمایش-امنیت - سیستم صوتی

بررسی اجمالی پروژه

  • این پروژه ی ساختمانی، واقع در شهرک ازادی مجهز به سیستم هوشمند HDL گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، گرمایش  و سرمایش  تحت شبکه برای این واحد مسکونی لحاظ گردیده است.

 

خدمات هوشمند ارائه شده

  • سیستم هوشمند کنترل روشنایی
  • سیستم هوشمند کنترل گرمایش
  • سیستم هوشمند کنترل سرمابش