آپارتمان آقای قبادی
  • کارفرما آقای قبادی
  • وضعیت تمام شده
  • محل اجرا خیابان والی
  • زمان اجرا 1400
  • امکانات هوشمند کنترل هوشمند روشنایی،گرمایش و کنترل از راه دور

بررسی اجمالی پروژه

  • این پروژه ی ساختمانی، واقع در خیابان والی مجهز به سیستم هوشمند LIVOLO گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، گرمایش و قابلیت کنترل از راه دورلحاظ گردیده است.

 

خدمات هوشمند ارائه شده

  • سیستم هوشمند کنترل روشنایی
  • سیستم هوشمند کنترل گرمایش
  • سیستم هوشمند کنترل از راه دور