آپارتمان آقای عظیمی
  • کارفرما آقای عظیمی
  • وضعیت تمام شده
  • محل اجرا ایستگاه سرعین
  • زمان اجرا 1400
  • امکانات هوشمند کنترل هوشمند روشنایی،گرمایش و کنترل از راه دور

بررسی اجمالی پروژه

  • این پروژه ی آپارتمانی ، واقع در ایستگاه سرعین مجهز به سیستم هوشمند LIVOLO گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، گرمایش و قابلیت کنترل از راه دورلحاظ گردیده است.

 

خدمات هوشمند ارائه شده

  • سیستم هوشمند کنترل روشنایی
  • سیستم هوشمند کنترل گرمایش
  • سیستم هوشمند کنترل از راه دور