شرکت در هشتمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان

خانه هوشمند آراد به عنوان دفتر مرکزی HDL در استان اردبیل در هشتمین نمایشگاه انبوه سازان که از تاریخ ۲ لغایت ۵ اسفند در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اردبیل برگزار گردید شرکت کرد و  غرفه این شرکت با استقبال گسترده همشهریان و بازدیدکنندگان گرامی روبرو گردید.بازدید اعضای محترم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از  غرفه خانه هوشمند آراد از نکات بارز این دوره بود.همچنین خانه هوشمند آراد موفق به کسب عنوان غرفه برتر در این نمایشگاه از طرف رییس سازمان نظام مهندسی استان جناب آقای دکتر اردشیر آرش گردید.