اخذ نمایندگی انحصاری محصولات خانه هوشمند HDL

شرکت خانه هوشمند آراد در تاریخ ۹۶/۷/۲۹ موفق به اخذ نمایندگی انحصاری محصولات HDL از دفتر مرکزی ایران(شرکت مهندسی هوشمند پارس) گردید و به عنوان دفتر مرکزی استان اردبیل انتخاب گردید.