حضور شرکت خانه هوشمند آراد در سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان اردبیل

حضور شرکت خانه هوشمند آراد در سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان اردبیل

شرکت خانه هوشمند آراد به عنوان اولین شرکت فعال در زمینه هوشمندسازی ساختمان استان اردبیل در سیزدهیمن نمایشگاه صنعت ساختمان استات اردبیل شرکت کرده و کارشناسان این شرکت بازدیدکنندگان را از مزایای خانه های هوشمند آگاه کردند. در این نمایشگاه غرفه خانه هوشمند آراد مورد استقبال گسترده بازدیدکنندگان قرار گرفت. همچنین اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل از غرفه این شرکت بازدید به عمل آوردند.