• کارفرما آقای خیاط نژاد
  • وضعیت تمام شده
  • محل اجرا اردبیل-ایستگاه سرعین
  • زمان اجرا آبان 97
  • امکانات هوشمند روشنایی-سیستم صوتی

بررسی اجمالی پروژه

  • این پروژه ی ساختمانی، واقع در ایستگاه سرعین مجهز به سیستم هوشمند HDL گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی و سیستم صوتی تحت شبکه برای این واحد مسکونی لحاظ گردیده است.

 

خدمات هوشمند ارائه شده

  • کنترل روشنایی
  • سیستم صوتی هوشمند