ویلای آقای عاملی
  • کارفرما آقای عاملی
  • وضعیت تمام شده
  • محل اجرا روستای حسن باروق
  • زمان اجرا شهریور 1400
  • امکانات هوشمند کنترل هوشمند روشنایی،گرمایش و کنترل از راه دور

بررسی اجمالی پروژه

  • این پروژه ی ویلایی ، واقع در روستای حسن باروق مجهز به سیستم هوشمند HDL گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، گرمایش و قابلیت کنترل از راه دورلحاظ گردیده است.

 

خدمات هوشمند ارائه شده

  • سیستم هوشمند کنترل روشنایی
  • سیستم هوشمند کنترل گرمایش
  • سیستم هوشمند کنترل سرمایش
  • سیستم هوشمند کنترل از راه دور