ساختمان های اداری یک از اصلی ترین و مهمترین  فضاها برای  استفاده از سیستم های کنترل هوشمند ساختمان هستند.سیستم مدیریت هوشمند ساختمان برای رفع نیازهای یک دفتر کار مدرن بسیار ایده آل است.با توجه به اینکه بازدهی کارمندان به شدت به شرایط محیط کار وابسته می باشد،سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با کنترل میزان روشنایی و دمای بهینه اتاق ها محیطی مطلوب  برای کارمندان فراهم می کند.همچنین کنترل روشنایی و دما تاثیر بسزایی در کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری دارد و بسته به شرایط، سیستم مدیریت هوشمند ساختمان می تواند باعث صرفه جویی تا ۶۰ درصد در مصرف انرژی گردد.

برخی از قابیلت های سیستم مدیریت ساختمان در فضاهای اداری عبارت است از:

  • کنترل روشنایی اتاق براساس برنامه زمانبندی شده
  • کنترل سیستم های سرمایش و گرمایش اتاق
  • کنترل سیستم های صوتی و تصویری و پیجینگ اتوماتیک
  • کنترل هوشمند تردد و حضور غیاب کارکنان
  • کنترل پریزهای برق و وسایل الکتریکی داخل اتاق
  • کنترل پرده ها و سیستم های حفاظتی و امنیتی داخل اتاق
  • کنترل سیستم سلف  رستوران اداری