کلینیک دندان پزشکی دکتر بهمنی
  • کارفرما دکتر بهمنی
  • وضعیت تمام شده
  • محل اجرا میدان پلیس
  • زمان اجرا 1402
  • امکانات هوشمند روشنایی ، سرمایش و گرمایش - زمانبدی و اتوماسیون - سیستم صوتی

بررسی اجمالی پروژه

کلینیک دندان پزشکی دکتر بهمنی به عنوان یکی از به روزترین و پیشرفته ترین کلینیک های دندان پزشکی استان اردبیل شناخته میشود.این کلینیک توسط خانه هوشمند آراد مجهز به سیستم هوشمند HDL جهت کنترل روشنایی،سرمایش و گرمایش،سیستم صوتی و …. گردیده است.نیروهای خدماتی به جای کنترل اتاق به اتاق برای خاموش و روشن کردن چراغ و کولرها می توانند تمامی این موارد را از طریق پنل مرکزی نصب شده در قسمت پذیرش کنترل و مدیریت کنند.سیستم به صورت اتوماتیک در هنگام صبح و قبل از شروع به کار آزمایشگاه چراغ ها و سیستم تهویه را روشن و دما را در مقدار مطلوب تنطیم و در هنگام شب و بعد از اتمام ساعت کاری همه چراغ ها،سیستم های تهویه و و دگیر تجهیزات را خاموش می نماید. این کار باعث افزایش بهره وری و کارایی کارکنان آزمایشگاه و صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد.

خدمات هوشمند ارائه شده

  • سیستم هوشمند کنترل روشنایی
  • سیستم هوشمند کنترل گرمایش
  • سیستم هوشمند کنترل سرمایش
  • سیستم صوتی هوشمند
  • سیستم هوشمند کنترل از راه دور