مرکز فنی و حرفه ای استان اردبیل
  • کارفرما سازمان فنی و حرفه ای استان اردبیل
  • وضعیت در
  • محل اجرا اردبیل
  • زمان اجرا 1402-1401

بررسی اجمالی پروژه

خانه هوشمند آراد مفتخر به تجهیز کارگاه برق مرکز آموزش فنی حرفه ای استان اردبیل با تجهیزات هوشمند پروتکل KNX و BUSPRO برند HDL آیفون های هوشمند برند AKUVOX و همچنین تجهیزات با پروتکل ZIGBEE از برند ORVIBO است.