مجتمع مسکونی مهندس جعفرپور
 • کارفرما آقای مهندس جعفرپور
 • وضعیت تمام شده
 • محل اجرا شهرک آزادی
 • زمان اجرا 1400
 • امکانات هوشمند کنترل و ورود از طریق رمز عددی-کنترل و ورود از طریق تلفن همراه-کنترل و ورود از طریق کارت های RF-امکان کنترل 3 درب به صورت مجزا-امکان کنترل و بازخوانی آسانسور

بررسی اجمالی پروژه

 • این مجتمع آپارتمانی، واقع در شهرک آزادی مجهز به دربازکن های هوشمند AKUVOX گردیده است و امکاناتی همچون کنترل 3 درب ساختمان ، کنترل و بازخوانی آسانسور ، امکان برقراری تماس بین طبقات ، ورود از طریق رمز عددی ، کارت های RF و تلفن همراه لحاظ گردیده است.

 

خدمات هوشمند ارائه شده

 •  کنترل و ورود از طریق رمز عددی
 •  کنترل و ورود از طریق تلفن همراه
 •  کنترل و ورود از طریق کارت های RF
 •  امکان کنترل 3 درب به صورت مجزا
 •  امکان کنترل و بازخوانی آسانسور