ساختمان مهندس عبداللهی
  • کارفرما آقای مهندس عبداللهی و مهندس اکبری
  • وضعیت در حال اجرا
  • محل اجرا اردبیل-خیابان معلم
  • زمان اجرا تیر 99
  • امکانات هوشمند روشنایی-سرمایش و گرمایش-امنیت-سیستم صوتی-آیفون هوشمند-پرده برقی