دفتر معماری و طراحی داخلی مهندس میرزایی
 • کارفرما آقای مهندس میرزایی
 • وضعیت تمام شده
 • محل اجرا شهرک کارشناسان -برج سفید
 • زمان اجرا 1402
 • امکانات هوشمند کنترل هوشمند روشنایی،سیستم صوتی و کنترل از راه دور

بررسی اجمالی پروژه

 • این پروژه ی اداری ، واقع در شهرک کارشناسان مجهز به سیستم هوشمند LIVOLO گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، سیستم صوتی، کنترل سیستم گرمایش، کنترل پرده برقی، سیستم دزدگیر هوشمند و قابلیت کنترل از راه دورلحاظ گردیده است.

 

خدمات هوشمند ارائه شده

 • سیستم هوشمند کنترل روشنایی
 • سیستم هوشمند کنترل گرمایش
 • سیستم هوشمند کنترل پرده برقی
 • سیستم صوتی هوشمند
 • سیستم دزدگیر هوشمند
 • سیستم هوشمند کنترل از راه دور