دفتر معماری و طراحی داخلی خانم مهندس سعادتی
  • کارفرما خانم مهندس سعادتی
  • وضعیت تمام شده
  • محل اجرا کوچه اسلامی
  • زمان اجرا 1401
  • امکانات هوشمند کنترل هوشمند روشنایی،سیستم صوتی و کنترل از راه دور

بررسی اجمالی پروژه

  • این پروژه ی اداری ، واقع در کوچه اسلامی مجهز به سیستم هوشمند LIVOLO گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، سیستم صوتی و قابلیت کنترل از راه دورلحاظ گردیده است.

 

خدمات هوشمند ارائه شده

  • سیستم هوشمند کنترل روشنایی
  • سیستم صوتی هوشمند
  • سیستم هوشمند کنترل از راه دور