آپارتمان 4 واحدی آقای غفاری
 • کارفرما آقای غفاری
 • وضعیت تمام شده
 • محل اجرا شهر سرعین
 • زمان اجرا 1402
 • امکانات هوشمند سیستم هوشمند کنترل روشنایی سیستم هوشمند کنترل گرمایش سیستم هوشمند کنترل سرمایش سیستم هوشمند دزدگیر و امنیتی هوشمند سیستم هوشمند کنترل از راه دور قابلیت کنترل از طریق دستیار صوتی

بررسی اجمالی پروژه

 • این پروژه ی آپارتمانی 4 واحدی ، واقع در شهر سرعین مجهز به سیستم هوشمند LIVOLO گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، گرمایش و قابلیت کنترل از راه دورلحاظ گردیده است. همچنین در این واحد آپارتمان میتوان از دستیار های صوتی جهت کنترل خانه هوشمند نیز بهره برد.

 

خدمات هوشمند ارائه شده

 • سیستم هوشمند کنترل روشنایی
 • سیستم هوشمند کنترل گرمایش
 • سیستم هوشمند کنترل سرمایش
 • سیستم هوشمند کنترل از راه دور
 • قابلیت کنترل ار طریق دستیار صوتی