آپارتمان سرکار خانم مهندس وثوق
  • کارفرما خانم مهندس وثوق
  • وضعیت ذر حال اجرا
  • محل اجرا خیابان عطایی
  • زمان اجرا 1402
  • امکانات هوشمند کنترل هوشمند روشنایی،گرمایش و کنترل از راه دور

بررسی اجمالی پروژه

  • این پروژه ی آپارتمانی ، واقع در خیابان عطایی مجهز به سیستم هوشمند LIVOLO گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، گرمایش و قابلیت کنترل از راه دورلحاظ گردیده است.

 

خدمات هوشمند ارائه شده

  • سیستم هوشمند کنترل روشنایی
  • سیستم هوشمند کنترل گرمایش
  • سیستم هوشمند کنترل از راه دور