آپارتمان آقای مهندس هاتف
 • کارفرما آقای مهندس هاتف
 • وضعیت تمام شده
 • محل اجرا شهرک آزادی
 • زمان اجرا 1402
 • امکانات هوشمند سیستم هوشمند کنترل روشنایی سیستم هوشمند کنترل گرمایش سیستم هوشمند کنترل سرمایش سیستم هوشمند دزدگیر و امنیتی هوشمند دستگیره دیجیتال ضد سرقت سیستم هوشمند کنترل از راه دور

بررسی اجمالی پروژه

 • این پروژه ی آپارتمانی ، واقع در شهرک آزادی مجهز به سیستم هوشمند LIVOLO گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، گرمایش و قابلیت کنترل از راه دورلحاظ گردیده است. همچنین در این واحد آپارتمان از سیستم دزدگیر حرفه ای به همراه دستگیره دیجیتال استفاده شذه است.

 

خدمات هوشمند ارائه شده

 • سیستم هوشمند کنترل روشنایی
 • سیستم هوشمند کنترل گرمایش
 • سیستم هوشمند کنترل سرمایش
 • سیستم هوشمند دزدگیر و امنیتی هوشمند
 • دستگیره دیجیتال ضد سرقت
 • سیستم هوشمند کنترل از راه دور