آپارتمان آقای شکوری
 • کارفرما آقای شکوری
 • وضعیت تمام شده
 • محل اجرا شهرک نادری
 • زمان اجرا تیر 1401
 • امکانات هوشمند کنترل هوشمند روشنایی،گرمایش، سیستم دزدگیر و امنیتی و سیستم صوتی و کنترل از راه دور

بررسی اجمالی پروژه

 • این پروژه ی تریپلکس آپارتمانی ، واقع در شهرک نادری مجهز به سیستم هوشمند HDL گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، گرمایش، امنیت و دزدگیر و قابلیت کنترل از راه دورلحاظ گردیده است.

 

خدمات هوشمند ارائه شده

 • سیستم هوشمند کنترل روشنایی
 • سیستم هوشمند کنترل گرمایش
 • سیستم هوشمند امنیتی و دزدگیر
 • سیستم هوشمند صوتی و تصویری
 • سیستم هوشمند کنترل سایبان
 • سیستم هوشمند کنترل از راه دور