آپارتمان آقای دکتر حیاتی
 • کارفرما آقای دکتر حیاتی
 • وضعیت تمام شده
 • محل اجرا خیابان مطهری
 • زمان اجرا 1400
 • امکانات هوشمند روشنایی-سرمایش و گرمایش-امنیت-سیستم صوتی-کنترل از زاه دور - دستگیره دیجیتال

بررسی اجمالی پروژه

 • این پروژه ی آپارتمانی، واقع در خیابان مطهری مجهز به سیستم هوشمند HDL گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، گرمایش و قابلیت کنترل از راه دورلحاظ گردیده است.

 

خدمات هوشمند ارائه شده

 • سیستم هوشمند کنترل روشنایی
 • سیستم هوشمند کنترل گرمایش
 • سیستم هوشمند کنترل سرمایش
 • سیستم هوشمند کنترل امنیت و دزد گیر
 • سیستم هوشمند کنترل از راه دور