برگزاری سمینار تخصصی هوشمندسازی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سمینار و کارگاه هوشمندسازی با همکاری نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل و شرکت خانه هوشمند آراد دفتر مرکزی HDL در استان اردبیل ذر محل سالن کنفرانس سازمان نظام مهندسی