آپارتمان مهندس اکبری

آپارتمان مهندس اکبری

بررسی اجمالی پروژه این پروژه ی مسکونی ، واقع در خیابان معلم مجهز به سیستم هوشمند HDL گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، کنترل گرمایش و سرمایش، سیستم امنیتی
123... 5