ویلای آقای عاملی

ویلای آقای عاملی

بررسی اجمالی پروژه این پروژه ی ویلایی ، واقع در روستای حسن باروق مجهز به سیستم هوشمند HDL گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، گرمایش و قابلیت کنترل از