ویلای آقای عاملی

ویلای آقای عاملی

بررسی اجمالی پروژه این پروژه ی ویلایی ، واقع در روستای حسن باروق مجهز به سیستم هوشمند HDL گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، گرمایش و قابلیت کنترل از
آپارتمان آقای عظیمی

آپارتمان آقای عظیمی

بررسی اجمالی پروژه این پروژه ی آپارتمانی ، واقع در ایستگاه سرعین مجهز به سیستم هوشمند LIVOLO گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، گرمایش و قابلیت کنترل از راه
آپارتمان آقای قبادی

آپارتمان آقای قبادی

بررسی اجمالی پروژه این پروژه ی ساختمانی، واقع در خیابان والی مجهز به سیستم هوشمند LIVOLO گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، گرمایش و قابلیت کنترل از راه دورلحاظ