آپارتمان آقای سفارشی

آپارتمان آقای سفارشی

بررسی اجمالی پروژه این پروژه ی ساختمانی، واقع در شهرک ازادی مجهز به سیستم هوشمند HDL گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، گرمایش  و سرمایش  تحت شبکه برای این
آپارتمان آقای رجایی

آپارتمان آقای رجایی

بررسی اجمالی پروژه این پروژه ی ساختمانی، واقع در شهرک کوثر مجهز به سیستم هوشمند HDL گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، گرمایش  و سرمایش و همچنین سیستم امنیتی
آژمایشگاه دکتر وهاب زاده

آژمایشگاه دکتر وهاب زاده

بررسی اجمالی پروژه آزمایشگاه دکتر وهاب زاده واقع در کوی طوی به عنوان یکی از به روزترین و پیشرفته ترین آزمایشگاه های استان اردبیل شناخته میشود.این آزمایشگاه توسط خانه هوشمند