اطلاعات تماس
Phone: 09141500275
امید خضری
مدیر فروش
آموزش ها
فوق لیسانس ، مهندسی برق قدرت، دانشگاه محقق اردبیلی