محصولات پروتکل KNX

KNX یک استاندارد بین المللی برای کنترل مسکن و ساختمان است. محصولات سیستم کنترل هوشمند مبتنی بر استاندارد KNX نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. HDL به عنوان عضو شورای KNX ، محصولات اتوماسیون KNX با کیفیت بالا را به بازار جهانی ارائه می دهد که عمدتا در ساختمان های اداری ، اماکن بزرگ ، مجتمع های شهری و ساختمانهای مسکونی استفاده می شود.