همایش سالانه نمایندگان HDL ایران – پاییز۱۳۹۸

همایش سالانه نمایندگان HDL ایران – پاییز۱۳۹۸ همایش سالانه نمایندگان HDL از سرتاسر ایران، به منظور نشستی دوستانه و برای گفتمان، پرسش و پاسخ و برطرف نمودن نیاز ها و