کنترل پرده و سایبان

کنترل پرده ها

با استفاده از سیستم کنترل هوشمند پرده ها می توان با تعریف هر یک از پرده ها در نرم افزار، آنها را تحت کنترل گرفته و با استفاده از سناریو های مختلف که می تواند با سناریو های روشنایی  و کنترل دما تلفیق شود ضمن استفاده حداکثری از نور طبیعی، محیطی جذاب و رویایی را بوجود آورد. بعنوان مثال صبح خود را با کـنار رفتن اتوماتیک پرده ها و تابش نور زیبای خورشید به داخل اتاق خواب آغاز می نمایید و یا در زمان طلوع  پرده ها کنار رفته و لامپ های اتاق کم نور تر و یا خاموش می گردند و این امر کمک شایانی به ذخیره سازی انرژی می نماید. پرده ها را نیز مانند سایر عملگرهای دیگر می توان بوسیله گوشی، تبلت، ریموت کنترل، صفحه لمسی، اس ام اس، و سناریو کنترل کرد.