انتخاب ساختمان چالدران دو واقع در شهر توریستی سرعین به عنوان یکی از پروژه های منتخب و فینالیست هوشمند در زمینه ساختمان های هوشمند مسکونی در سال ۲۰۱۸

باز هم افتخاری دیگر برای استان اردبیل و شرکت خانه هوشمند آراد انتخاب ساختمان چالدران دو واقع در شهر توریستی سرعین (کارفرما: مهندس بابک موسی زاده) به عنوان یکی از پروژه های منتخب و فینالیست هوشمند در زمینه ساختمان های هوشمند مسکونی در سال ۲۰۱۸
پروژه های منتخب و فینالیست هوشمند در زمینه ی ساختمان های هوشمند
Green

View this post on Instagram

باز هم افتخاری دیگر برای استان اردبیل و شرکت خانه هوشمند آراد انتخاب ساختمان چالدران دو واقع در شهر توریستی سرعین (کارفرما: مهندس بابک موسی زاده) به عنوان یکی از پروژه های منتخب و فینالیست هوشمند در زمینه ساختمان های هوشمند مسکونی در سال ۲۰۱۸ *********************************************** پروژه های منتخب و فینالیست هوشمند در زمینه ی ساختمان های هوشمند مسکونی در سال ۲۰۱۸ ویلای لوکس در اسرائیل High – end ساختمان آپارتمانی در اسرائیل ویلای لوکس در اسرائیل ویلای #Hayner در اسرائیل پروژه لوکس سپند_سپید در استان #تهران، #ایران ویلای ۳یزدانیان در استان #مازندران، ایران ساختمان آپارتمانی #ذاکری در شهر #آمل، ایران ساختمان آپارتمانی # چالدران دراستان #اردبیل، ایران . DrManal ویلای #خصوصی در عربستان سعودی ساختمان # آپارتمانی #Montroyal در #کانادا ویلای #Migdad در #پاکستان ساختمان آپارتمانی #Banc در #استرالیا ویلای #Warrawee در استرالیا ویلای خصوصی #Ghnati در عربستان صعودی Alex _ West ویلای # در مصر ویلای خصوصی #Alansari در صعودی ویلای خصوصی #Hana در عربستان صعودی ویلای خصوصی #Moaz در عربستان صعودی ویلای لوکس در بلغارستان _Green پنت هاوس # در Quarter #قزاقستان پروژه مسکونی در اوکراین Gravinadi _ Puglia ویلای# _در # ایتالیا

A post shared by خانه هوشمند آراد (@arad_smart_home) on