تمدید نمایندگی انحصاری محصولات HDL در استان اردبیل تا آبان ۹۸

شرکت خانه هوشمند آراد پس از موفقیت در سال اول نمایندگی انحصاری محصولات HDL موفق به اخذ نمایندگی انحصاری این شرکت برای دومین سال پیاپی گردید.