شرکت خانه هوشمند آراد به عنوان اولین شرکت فعال در زمینه هوشمندسازی ساختمان استان اردبیل در سیزدهیمن نمایشگاه صنعت ساختمان استات اردبیل شرکت کرده و کارشناسان این شرکت بازدیدکنندگان را از مزایای خانه های هوشمند آگاه کردند.