در سومین روز از نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل اعضای محترم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی اردبیل از غرفه شرکت آراد بازدید کرده و از نزدیک با امکانات خانه هوشمند آشنا گشتند