کلیدها و پنل ها

زنگ درب  و اکسس کنترل هتلی هوشمند RF

HDL-MPTB01RF.48

زنگ درب هتلی هوشمند

HDL-MHB.1010 (SB-3S-Bell)

زنگ درب و اکسس کنترل هتلی هوشمند RF

HDL-MHBRF.1010 (SB-3S-Bell-XS)

کارتخوان RF و کنترلر مرکزی استاندارد EU با سه دکمه سرویس

HDL-MPTC03.48

کارتخوان RF و کنترلر مرکزی استاندارد US با سه دکمه سرویس

HDL-MPTC03.46

کارتخوان RF و کنترلر مرکزی

HDL-MHIC.48

زنگ درب هتلی هوشمند سری iElegance

HDL-MPB01.48

زنگ درب هتلی هوشمند سری iElegance

HDL-MPB03.48

کارتخوان RF و کنترلر مرکزی سری iElegance

HDL-MPCH01.48

ترموستات هوشمند سری iElegancce

HDL-MPAC01.48

مکانیزم کلید هوشمند EU

HDL-MPLPI.48-A

مکانیزم کلید هوشمند US

HDL-MPLPI.46-A

مکانیزم کلید هوشمند سری Tile

HDL-MPPI / TILE.4