کلیدها و پنل ها

پنل لمسی گرانیت استاندارد EU

HDL-MPTL4C.48

کارتخوان RF با سه دکمه سرویس

HDL-MPTC03.48