سنسور هوشمند کنترل رطوبت

شرح محصول

قابلیت های این ماژول عبارتند از:

سنسور لوکس جاسازی شده، سنسور کیفیت هوا، دارای ۲ ورودی دیجیتال

دارای ۲ ورودیUV و یک ورودی زمان بندی

دارای ۲۴عدد منطق قابل برنامه ریزی که دارای۷شرط ورودی میباشد و هر منطق میتواند ۲۰فرمان برای خروجی ست کند.

توانایی اندازه گیری دما میزان لوکس و رطوبت

ارتباط داخل شبکه از طریق بستر ارتباطی RS485

دارای دو عملگر دیجیتال:AND & O

مشخصات فنی

Tab Content goes here

اسناد فنی