همایش سالانه نمایندگان HDL ایران - پاییز 1398

/
همایش سالانه نمایندگان HDL ایران - پاییز1398 همایش سالانه نمایندگان HDL از سرتاسر ایر…

تمدید نمایندگی انحصاری HDL تا آبان 98

/
تمدید نمایندگی انحصاری HDL تا آبان 98   شرکت خانه…

برگزاری سمینار تخصصی هوشمندسازی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

/
برگزاری سمینار تخصصی هوشمندسازی در سازمان نظام مهندسی ساختمان اس…

شرکت در هشتمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان

/
خانه هوشمند آراد به عنوان دفتر مرکزی HDL در استان اردبیل در هشتمین…

اخذ نمایندگی انحصاری محصولات خانه هوشمند HDL

/
  شرکت خانه هوشمند آراد در تاریخ 96/7/29 موفق به اخذ نمای…

بازدید اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی اردبیل از غرفه شرکت آراد

/
بازدید اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی اردبیل از غرفه شرکت آر…